0 Varer
0,00 ,-

Godsbrænde firmaprofil


Hvem er Vi?

Vi er Danmarks største privat ejede Land- og Skovbrug med ejendomme på Vestfyn og i Østjylland. Godserne har været i Familiens eje siden starten af 1600- tallet.

I dag drives godserne som moderne virksomheder, hvor vi følger med i udviklingen inden for vores erhverv. Dette betyder at vi har certificeret vores virksomhed i Østjylland for at kunne dokumentere driften af skoven.

Skovene på Frijsenborg & Wedellsborg dækker et areal på 6550 ha, hvoraf hovedparten (5300 ha) er rene produktionsarealer. Resten er delt imellem forskellige typer af natur (eng, mose, overdrev m.v.) og arealer til infrastruktur.

I skovene er bøg den mest dominerende løvtræart, men der er i de senere år og især efter stormfaldene i 1999 & 2005 plantet større arealer til med eg. Indenfor nåletræerne er de dominerende arter rødgran og sitkagran, men der findes også store arealer med andre nåletræsarter, herunder nobilis og nordmannsgran, som kendetegner pyntegrøntsarterne.

Skovene på Frijsenborg & Wedellsborg beskæftiger i øjeblikket 3 Skovfogeder og 12 Skovarbejdere/traktorførere – og bruger derudover vi entreprenører til specielle opgaver og i spidsbelastnings perioder.

 

Hvis du ønsker mere information om Godserne, så se evt vores hovedhjemmeside www.frijsenborg.dkAdministartionsadresse:

Wefri A/S
Linen 62
8450 Hammel
Cvr nr. 36 05 64 28
86 96 14 00

klik her for at gå til vores kontaktside
Indkøbskurv
Der er ingen varer i kurven...
Kurven er tom